THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP

 

NỒI NẤU CÔNG NGHIỆP

NỒI NẤU CÔNG NGHIỆP

Nồi nấu phở bằng điện

-29%

NỒI NẤU CÔNG NGHIỆP

Nồi nấu kẹo bằng điện

14,898,000 

NỒI NẤU CÔNG NGHIỆP

Nồi nấu cháo công nghiệp

-12%

Nồi nấu có cánh khuấy

Nồi nấu có cánh khuấy

14,650,000