CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Trên trang sản phẩm, bấm “Thêm Vào Giỏ” . Để mua thêm sản phẩm, quay lại mục các sản phẩm để chọn tiếp như bước trên.
Sau khi đã chọn đủ sản phẩm, trong mục Giỏ hang, chọn Thanh Toán và hoàn thành các bước điền thông tin như hướng dẫn.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt tại thời điểm nhận sản phẩm tại địa chỉ yêu cầu

Bạn có thể đổi/ trả lại sản phẩm trong trường hợp chúng tôi giao sai/ nhầm lẫn sản phẩm cho bạn. Các chi phí phát sinh cho việc đổi / trả này do chúng tôi chịu. Ngoài ra, sau khi sản phẩm đã được chuyển đến theo đúng quy cách và không bị lỗi thì chúng tôi không nhận trả lại sản phẩm, trừ một số trường hợp đặc biệt do thỏa thuận của hai bên.

Bạn có thể đổi/ trả lại sản phẩm trong trường hợp chúng tôi giao sai/ nhầm lẫn sản phẩm cho bạn. Các chi phí phát sinh cho việc đổi / trả này do chúng tôi chịu. Ngoài ra, sau khi sản phẩm đã được chuyển đến theo đúng quy cách và không bị lỗi thì chúng tôi không nhận trả lại sản phẩm, trừ một số trường hợp đặc biệt do thỏa thuận của hai bên.

FORM LIÊN HỆ